شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

در ادامه طرح زیبا سازی شهر و استقبال از بهار طبیعت عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر مجن آغاز شده است.

    به گزارش روابط عمومی شهردار مجن دراین باره گفت :شهرداری مجن در آستانه استقبال از بهار طبیعت به منظور رفع آلودگی بصری از پیکره شهر و آراستگی محیط شهری، همچنین زیبا سازی معابرشهری عملیات رنگ آمیزی جداول بتنی بلوار امام حسین ع را آغاز نموده است

    رنگ1 آمیزی