شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

سرویس های بهداشتی گلزار شهدای مجن مرمت و بازسازی خواهد شد

    به گزارش روابط عمومی : در ادامه طرح زیباسازی شهر به منظور رفاه حال شهروندان سرویس های بهداشتی گلزار شهدای مجن توسط عوامل شهرداری مرمت و بازسازی می شود

    سرویس های بهداشتی گلزارسرویس های بهداشتی گلزار