شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

کاشت نهال در پارک دوآب از سوی شهرداری مجن در آستانه سال نو

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در ادامه طرح استقبال از بهار طبیعت اقدام به کاشت نهال در پارک دو آب نمود

    مجید آقایی شهردار مجن در این خصوص گفت : شهرداری مجن به منظور شبیه سازی قسمتی از پارک دو آب به کوچه باغ های قدیم مجن همچنین جهت استقبال از بهار طبیعت تعدادی نهال سپیدار را در قسمتی از پارک مذکور کاشت که این اقدام شهرداری علاوه بر این موجب زیباسازی منظر شهری نیز خواهد شد

    شهردار مجن ادامه داد: انشالله در آینده شهرداری اقدام به بعدی نظیر ساخت دیوار گلی و شبیه سازی آن را نیز انجام خواهد داد

     

    نهال سپیدار