شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

عملیات تسطیح و شن ریزی کوچه جنب مخابرات مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن به منظور سهولت در تردد وسایل نقلیه و رفاه حال شهروندان محترم کار زیرسازی و تسطیح و شن ریزی کوچه جنب ساختمان مخابرات را آغاز نمود

    IMG_0008