شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

نصب ست ورزشی از سوی شهرداری در پارک دوآب مجن

    به گزارش روابط عمومی شهرداری :

    در آستانه فرا رسیدن سال نو شهرداری مجن به منظور ایجادانگیزه ورزشی برای شهروندان همچنین احترام به حقوق شهروندی، اقدام به نصب ست ورزشی در پارک دوآب نمود

    مهندس آقایی شهردار مجن دراین راستا گفت: شهرداری جهت ارتقای سلامت جسم و روان، توسعه ورزش دراین شهر، ست ورزشی در پارک دوآب واقع درجنب رودخانه دوآبنصب نمود

    آقایی افزود: این اقدام شهرداری علاوه براینکه موجب توسعه ورزش شهروندي خواهد شد بلکه شهروندان محترم با كمترين هزينه و امكانات، می توانند سلامت جسمي و رواني خود را حفظ كنند.

    ست ورزشی در پارک دو آب1