شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

شروع پروژه خاکبرداری و اصلاح ترانشه ورودی شهرمجن توسط شهرداری

    شروع پروژه خاکبرداری و اصلاح ترانشه ورودی شهرمجن توسط شهرداری
    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن به منظور بهبود عبور و مرور، زیبا سازی ورودی شهر همچنین جلوگیری از تصادفات ورودی شهر عملیات  خاکبرداری و اصلاح ترانشه آن مسیر را آغازنموده است

    گفتنی است هم اکنون تعداد  یک دستگاه بیل میکانی و یک دستگاه لودر به همراه دو دستگاه کامیون شهرداری با همکاری عوامل عمرانی این نهاد در حال انجام این پروزه هستند

    ترانشه