شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تصویب و ابلاغ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری مجن

  شهردار مجن خبر داد : تعرفه عوارض محلی شهرداری مجن در سال ۹۷ تصویب گردید لذا شهروندان محترم مجن می توانند جهت کسب اطلاع از تعرفه مذکور به سایت شهرداری مراجعه و یا با حضور در شهرداری  کسب اطلاع نمایند.

  به گزارش روبط عمومی ، مجید آقایی شهردار مجن در این باره گفت :

  تعرفه عوارض محلی شهرداری مجن دراجراي تبصره ۱ و ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و بند های۲- ۹- ۱۶ و ۲۶ از ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراهای اسلامی و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه بشرح ذيل تهیه و تدوين گرديده است و پس از تایید نهایی و موافقت فرمانداری  شهرستان از طریق  شورای اسلامی شهر  جهت اجرا برابر با ضوابط و مقررات قانونی مربوطه به شهرداری ابلاغ گردیده است و به شرح ذیل به در سال آینده به اجرا خواهد آمد.

  وی افزود : شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت کمک و تشویق شهروندان محترم  تعرفه مذکور را بدون افزایش به تصویب رساند.

  -دفترچه عوارض

  لطفا با فرمت pdf باز شود

  صفحه اول

  فهرست صفحه

  متن لایحه عوارض محلی سال۱۳۹۷ شهرداری مجن