شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

ورودی شهر مجن ساماندهی می شود

    به گزارش روابط عمومی :مجید آقایی شهردار مجن با اعلام این خبر افزود : با توجه به کم عرض بودن مسیر سه راهی تاش -مجن – شاهرود تا ورودی شهر و دیگر مشکلات مسیر مذکور متاسفانه  شاهد تصادفات دراین جاده هستیم، حال شهرداری در نظر دارد با همکاری اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود نسبت به تعریض مسیر و اصلاح آن جهت روان شدن ترافیک و جلوگیری از بروز تصادفات احتمالی اقدام نماید

    شهردار مجن افزود : در همین راستا به اتفاق اعضای محترم شورای اسلامی شهر جلسه ای با ریاست محترم اداره راه و ترابری شهرستان برگزار گردید و مقرر شد با همکاری این دو اداره مسیر فوق تعریض و ساماندهی گردد

    آقایی بیان داشت : ترانشه ای در نزدیکی ورودی شهر وجود دارد که شهرداری نسبت به حاکبرداری آن جهت اصلاح و تعریض مسیر در آینده نزدیک اقدام خواهد نمود.