شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

اطلاعیه ی شهرداری مجن درخصوص استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات شهروندان در برنامه ۵ ساله شهرداری

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن به منظور بهره برداری از پیشنهادات شهروندان محترم در برنامه ۵ ساله خود و توسعه و آبادانی شهر اطلاعیه ای را به شرح ذیل صادر نموده است.

    438710516_214282