شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

جابجایی آلاچیق های آماده آبشار تنگه داستان

    به گزارش روابط عمومی : پس از ساخت و آماده شدن آلاچیق های آبشار تنگه داستان توسط گروه صنعتی قائم مجن ، با همکاری شهرداری مجن و این گروه صنعتی عملیات جایجایی و حمل  آلاچیق های مذکور جهت نصب بر روی سکو های ساخته شده واقع در آبشار تنگه داستان انجام گردید

    گفتنی است از آنجا مسیر شهر مجن تا آبشار جهت حمل آلاچیق های مذکور با وجود درختان بسیار و باغهای مختلف مشکل آفرین بود همچنین  مسیر آبشار  کم عرض بوده است لذا با طراحی و هزینه ی کم از سوی شهرداری و گروه صنعتی قائم آلاچیق های آماده شده توسط ماشن آلات یدک کش شهرداری حمل گردید

    445306852_51448