شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

ادامه هرس زمستانه درختان در مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در ادامه برنامه هرس زمستانه درختان ،  هرس درختان بلوار شهدا را آغاز نمود

     

    IMG_0001 IMG_0003