شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

رنگ آمیزی اسکلت فلزی آلاچیق های آبشار تنگه داستان

    به گزارش روابط عمومی : در ادامه روند تکمیل ساخت آلاچیق های آبشار تنگه داستان بعد از ساخت اسکلت فلزی آلاچیق های مذکور توسط گروه صنعتی قائم مجن کار رنگ  آمیزی آنها آغاز گردیده و سپس عملیات جابجایی و حمل آنها جهت نصب بر روی سکوهای ساخته شده انجام می شود

     

    438313595_186928