شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تعریض خیابان نصر و اصلاح پل عبوری خیابان مذکور از سوی شهرداری مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در ادامه عملیات اصلاح هندسی و تعریض معابر با شناسایی معابر مورد نظر جهت رفاه حال شهروندان  و سهولت در تردد وسایل نقلیه پل واقع در خیابان نصر که متصل به پارک مالیات می باشد را اصلاح و مسیر فوق را تعریض نمود

    438714870_103640 438811299_131594