شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پاکسازی و تنظیف پارک ها ی مجن توسط شهرداری

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن با آغاز فصل زمستان کار هرس و زیباسازی و تنظیف پارکهای سطح شهر را آغاز نمود.

    گفتنی است شهرداری در این اقدام در نظر دارد علاوه بر زیباسازی پارک ها ،فضا های سبز شهری و درختان بلوار ها  را نیز هرس زمستانه نماید.

    435505102_289793