شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

هرس زمستانه در مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن همانند سنوات گذشته با کمک عوامل فضلی سبز خود کار هرس زمستانه درختان سطح شهر را با نظارت و رعایت نکات فنی لازم وبه منظور آراستگی شهری ،جوان ساختن درختان مسن و حذف شاخه های مزاحم آغاز نموده است

    مهندس آقایی شهردار مجن در این باره گفت : از آنجا که در آستانه فصل زمستان قرار داریم و این فصل زمان مناسبی برای اصلاح درختان می باشد به همین منظور شهرداری کار  آراستگی شهری ،جوان ساختن درختان مسن و حذف شاخه های زائد را آغاز نموده است

     

    438717695_106693