شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

اتمام عملیات ساخت و نماسازی پل مرکزی مجن به روایت تصویر

    اتمام عملیات ساخت و نماسازی پل مرکزی مجن به روایت تصویر

     

    438718631_56758 438318670_144907438312233_140801