شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

عملیات لایروبی انهار خیابان نصر

    به گزارش روابط عمومی عوامل خدمات شهری شهرداری به منظور تنظیف معابر و رفاه شهروندان و زیبایی شهر انهار خیابان نصر را لایروبی کردند435812324_256860 (1)