شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

احداث رسوبگیر در بستررودخانه های شهر مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن جهت جلوگیری از تخریب بستر رودخانه های عبوری از داخل شهر و به منظور دوام بیشتر دیوارهای سنگی حائل و حریم رودخانه های پیشده و پیحصار ، اقدام به احداث رسوب گیر در بستر رودخانه های مذکور می نماید
    احداث رسوبگیر