شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

عملیات زیباسازی و فضاسازی پل مرکزی مجن به منظور رفاه حال شهروندان و زیبایی سیمای شهر به روایت تصویر

    عملیات زیباسازی و فضاسازی پل مرکزی مجن به منظور رفاه حال شهروندان و زیبایی سیمای شهر

    به روایت تصویر

     

    434319357_259302 434324327_283152 435505393_192060 435827765_191175 435830983_235966 438918145_27882