شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

شهردار مجن خبرداد : طرح تخریب ساختمان هایی مخروبه و قدیمی که در شهر از سوی افراد رها شده اند ازتوسط شهرداری اغاز شد
    به گزارش روابط عمومی : مجید آقایی شهردارمجن از آغاز طرح جدید شهرداری مبنی بر زیباسازی مناظر شهری خبردادندوگفتند : شهرداری به استناد ماده ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها با شناسایی ساختمان های قدیمی و مخروبه در سطح شهر که خطر ساز بوده و با پاکیزگی و زیبایی منظر شهری منافات داشته را آغاز نمود
    مهندس آقایی افزود :شهرداری با موافقت آقای عابدینی مالک ملک واقع در خیابان ۱۴متری معلم مقابل دبیرستان هدایت کار تخریب و جمع آوری نخاله های آن ملک را آغاز نمود
    وی ادامه داد :از آنجا که این اماکن علاوه بر زشتی و نازیبایی مناظر شهری باعث بزهکاری و محل جمع آوری حیوانات نیز می گردد شهرداری عملیات تخریب اینگونه املاک را آغاز نموده است و تا آخر اسفند سال جاری ادامه خواهد داشت
    ایشان در پایان خواستارهمکاری تمامی همشهریان با شهرداری جهت اجرای این طرح شده است تا با انجام آن سیمای شهر زیباتر شود
    434314562_274198 435814788_208559