شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تکمیل پروژه آماده سازی پل مرکزی مجن جهت رفاه حال شهروندان و زیباسازی مرکز شهر به روایت تصویر

    تکمیل پروژه آماده سازی پل مرکزی مجن جهت رفاه حال شهروندان و زیباسازی مرکز شهر به روایت تصویر

     

    434319357_259302 435507064_149109 435827765_191175 435507091_148919 435507064_149109 434322737_247739