شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

روند ادامه پخش آسفالت در معابر مجن

    به گزارش روابط عمومی شهرداری مجن به منظور رفاه حال شهروندان و سهولت در تردد وسایل نقلیه همچنین زیبازساری معابر شهری  در این هفته تعدادی از کوچه های و معابر شهری را آسفالت نمود

    که شامل کوچه های اول ، دوم ،سوم منطقه کلوخ دره و معابر فرعی خیابان نصر ، کوچه های فرعی گلزار و …..را شامل می شود

     

    438312325_16931 435826097_188220 435504535_144455 434235958_277250 438312325_16931435818375_193006 (1)