شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پل مرکزی مجن جهت زیباسازی سیمای شهر و رفاهی شهروندان طراحی و آماده خواهد شد

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن عملیات آماده سازی پل مرکزی جهت رفاه حال شهروندان را آغاز نموده است در این اقدام شهرداری ابتدا کار دیوار کشی حاشیه پل مرکزی شروع نموده است و در آینده نزدیک بستر پل مذکور جهت رفاه شهروندان و زیباسازی مرکز شهر آماده خواهد شد

    434322737_247739434329155_223542