شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آسفالت کوچه های فرعی گلزار از سوی شهرداری مجن

    به گزارش روابط عمومی : شهردار مجن به منظور رفاه حال شهروندان و سهولت در تردد وسایل نقلیه اقدام به پخش آسفالت در کوچه های فرعی گلزار نمود

     

    438312325_16931