شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به بیمه کشاورزی و عشایری مردم مجن

    به گزارش روابط عمومی : طی یک نشست صمیمی از سوی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مجن با مدیر بیمه خدمات روستایی و عشایری استان ،مسائل و مشکلات مربوط به بیمه کشاورزان و عشایر این شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت