شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزی مجن از سوی مدیران شهری این شهر

    دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مجن با مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان در خصوص رفع مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزی این شهر

    به گزارش روابط عمومی : شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مجن طی یک دیدار و نشست صمیمی با مدیرکل جهاد کشاورزی استان مسائل مربوط به تسهیلات و صنایع همچنین مشکلات بخش کشاورزی این شهرو کشت و صنعت شهرداری را مورد بحث و بررسی قرار گرفت