شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

پل مرکزی شهر جهت استفاده بهینه و رفاه حال شهروندان به زودی طراحی خواهد شد

    به گزارش روابط عمومی: شهرداری مجن در نظر دارد جهت رفاه حال شهروندان و استفاده بهینه از پل مرکزی با ساخت و نصب وسایل رفاهی روی پل مذکور اقدام نماید

    گفتنی است درحال حاضر  در حال احداث صندلی های بتنی می باشد

     

    434329155_223542