شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

نصب علائم ترافیکی در ابتدای خیابان شهید باهنر

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن با احداث لچکی ورودی خیابان شهید باهنر به منظور جلوگیری از تصادفات و اطلاع رانندگان خوردو های عبوری  ،اقدام به نصب علائم ترافیکی نمود

    434330476_220645