شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

بازدید مسئولین اپراتور های مخابراتی همراه مدیران شهری مجن از منطقه گردشگری آبشار تنگه داستان

    به گزارش روابط عمومی : با پیگیری های بعمل آمده از سوی امام جمعه محترم ،شهرداری و شورای اسلامی شهر مجن جهت بررسی و رفع مشکلات آنتن دهی اپراتور های مخابرات در منطقه آبشار تنگه داستان جلسه ای به همین منظور در محل فرمانداری شهرستان شاهرود باحضور مسئولین شهرستان و مخابرات  و مدیران شهری مجن تشکیل گردید که نتیجه آن روز گذشته مسئولین اپراتورهای مخابرات همراه مدیران شهری مجن از منطقه مذکور بازدید بعمل آوردند و مقرر گردید این مشکل هرچه سریع تر مرتفع گردد

    434204966_284320