شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تکمیل اصلاح هندسی و احداث لچکی درخیابان شهید باهنر

    به گزارش روابط عمومی: شهرداری مجن به منظور اصلاح هندسی و زیباسازی سیمای شهری همچنین جلوگیری از بروز تصادفات در ابتدای خیابان شهید باهنر (سه راهی خیابان شهید باهنر متصل به بلوار امام حسین ع  ) اقدام به جدولگذاری و ایجاد لچکی اصلاح هندسی نمود که این عملیات روز گذشته به اتمام رسید

    435802569_151438