شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

دعوتنامه همکاری بانوان تحصیل کرده و روابط عمومی بالا با شهرداری

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن در نظر دارد به منظور ارتقا سطح فرهنگ و آموزش شهروندی از بین بانوان تحصیل کرده مجن با روابط عمومی بالا دعوت به همکاری می نماید

     

    435801569_151658