شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آلاچیق های پارک سنگ شاطران نماسازی گردید

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن به منظور زیباسازی آلاچیق های پارک سنگ شاطران اقدام کار  نماسازی آنهانمود

    در این اقدام با آجر و نمای کاهگلی آلاچیق های مسقف  نماسازی گردید و کار کف سازی کلبه های گردشگری پارک مذکورانجام شد

     

    434128581_273109 434201951_273882