شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

عملیات سنگفرش کوچه های بافت تاریخی مجن ادامه دارد

    به گزارش روابط عمومی ؛ شهرداری مجن در ادامه طرح عملیات سنگفرش کوچه های بافت تاریخی جهت حفظ هویت بافت مذکور و سهولت در تردد شهروندان کاربازسازی و سنگ فرش کوچه های منتهی به خیابان موسی بن جعفر(ع) را انجام می دهد
    گفتنی است از آنجا که این کوچه ها دارای شیب تند می باشند در حال حاضر کار زیرسازی و آماده سازی اولین کوچه فرعی منتهی به خیابان مذکور توسط عوامل شهرداری و با همکاری شهروندان محله پیحصار در حال انجام می باشد

    Picture 470

    برای بازسازی و سنگ فرش کوچه فوق که دارای مساحتی حدود۷۰۰ متر مربع می باشد مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال هزینه در نظر گرفته شده است