شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

شاخص ترین پروژه های شهرداری مجن طی یک سال گذشته

    به گزارش روابط عمومی : همزمان با فرارسیدن هفته دولت مجید آقایی شهردار مجن درخصوص شاخص ترین پروژه های شهرداری مجن طی یک سال گذشته گفت : شهرداری مجن تلاش نموده تا پروژه های خود را با سه محور زیربنایی ، روبنایی و درآمدی پیگیری نماید و خوشبختانه تاکنون توانسته به بخش زیادی از این اهداف دست یابد

    Untitled-1

    وی ادامه داد: پروژه های زیر بنایی شامل : احداث پل سوراه رو و پیگیری احداث مجتمع خدماتی رفاهی شهرداری در سه راهی شاهرود ـ مجن ـ گرگان روبنایی شامل : سنگ فرش پیاده روها ، روشنایی میادین و آراستگی مبلمان شهری درآمدی شامل: توسعه کشت و صنعت اراضی کشاورزی شهرداری ( احداث استخر ذخیره آب و استخر پرورش ماهی و توسعه باغ میوه شهرداری )و فعال نمودن معدن سنگ شهرداری ـ مهمترین دستاورد رضایت شهروندان بوده که خوشبختانه شهرداری به این عمل دست یافته و ضمن تعامل و همدلی بیشتر بین شورای اسلامی شهر و شهرداری تکریم ارباب رجوع و پاسخگو بودن به شهروندان توسط مدیریت شهر ی در بهترین نحو انجام می شود