شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آغازعملیات لکه گیری آسفالت مسیرهای حفاری شده در مجن

    اکیپ لکه گیری مسیرهای حفاری شده و پخش آسفالت شهرداری مجن ، مسیرهایی که توسط ادارات گاز و آب حفاری شده را مرمت می نمایند.
    به گزارش روابط عمومی : اکیپ لکه گیری و آسفالت واحد عمران شهرداری جهت ایجاد سهولت تردد عابرین و وسایل نقلیه بسیاری از مسیر های حفاری شده سطح شهر را آسفالت می نمایند . این اکیپ درحال حاضر مسیرحفاری خیابان ۱۶ متری نصر را جهت روکش آسفالت آماده می نمایند.

    Picture 265